"АНАЛИКС" ООД

Рентгенови и радиоизотопни анализатори и уреди за технологичен контрол

Използването на рентгеновите и гама-лъчите в научните изследвания, медицината и индустрията е доказало по безспорен начин своята полза. Единственото и понякога основателно възражение на скептиците е свързано с радиационната безопасност. Това възражение се оборва по категоричен начин, когато използването на радиацията се извършва и контролира от висококвалифицирани специалисти, въоръжени със съвременна и надеждна апаратура. АНАЛИКС е компания на такива специалисти и основната й дейност е създаването и използването на такава апаратура.

За всички тези дейности имаме необходимия лиценз от Агенцията за ядрено регулиране.

Предлагаме уреди както за лабораторно приложение, така и за директен ("он-лайн") технологичен контрол и анализ на химичния и физичен състав (например лентови и поточни анализатори, нивомери, плътномери, дебеломери и др. ). Изследваните материали могат да бъдат руди, скали, въглища, почви, метали, сплави, керамика, стъкло, органични проби и др. във всякакво естествено или технологично състояние - масивни, натрошени, прахови, течни, пулп и пр. Лентовите ни везни са с много висока точност, надеждна и евтина експлоатация.

Философията ни се базира на принципа да отговаряме на високите изисквания за качество и надеждност към аналитичните и контролно-измерителни прибори и същевременно да ги предлагаме на значително по-ниски цени от тези на чуждестранните производители. Този принцип спазваме благодарение на следните условия: използваме първокласни детектори и електронни компоненти, което осигурява високото качество, точност и надеждност; притежаваме собствен ноу-хау за физическите принципи, геометрията и конструкцията на апаратите; извършваме със собствени сили с високо качество и ниска себестойност проектирането , изработването и компановката, монтажа и пускането в експлоатация, обучението на персонала, гаранционната и извънгаранционна поддръжка; разработваме собствен софтуер, адаптиран максимално към изискванията на конкретния потребител.

Наши апаратури работят в най-големите български енергийни предприятия като ТЕЦ "Марица изток 2", ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово", "КонтурГлобал ТЕЦ Марица Изток 3", "Мини Марица изток" , "Мини Открит Въгледобив – Перник" и др.

Наши клиенти са едни от най-големите металургични комбинати като  "Аурубис България" (Пирдоп), "София - Мед", "Стомана Индъстри" АД и др.

Нашите лъчезащитни проекти на множество рентгенови кабинети (зъболекарски и общи), се утвърждават без забележки от контролните органи (АЯР, НЦРРЗ, ХЕИ) и удовлетворяват напълно многобройните ни клиенти, като им дават сигурност и им спестяват време и средства.

Разработени от нас специализирани софтуерни пакети са признати от експерти на Международната Агенция за атомна енергия за едни от най-добрите в тази област и са разпространени в няколко страни.