За Аналикс

Аналикс е лидер в производството и поддръжката на уреди за безразрушителен (рентгенов и радиоизотопен) он-лайн и лабораторен анализ и в проектирането и контрола на радиационната защита и безопасната експлоатация на уреди, използващи източници на йонизиращи лъчения в медицината и индустрията.

Нашите лентови пепеломери и везни са с най-добри параметри при най-ниска цена.

Ние проектираме и произвеждаме нашите уреди в съответствие с конкретните изисквания и условия на всеки конкретен клиент.

 

Лентови пепеломери и везни (ВСА)

BCA-5 Analizer - Analix

Лентовите анализатори на Аналикс достигнаха най-висока точност благодарение на високотехнологична електроника и софтуер. Те имат пълна радиационна безопасност за хората, работещи или преминаващи в непосредствена близост Инсталират се без каквато и да е промяна в конструкцията на транспортьора. Работата им е напълно автоматична.

Лентови пепеломери и везни в открити въглищни мини

Лентови пепеломери и везни в открити въглищни мини - Analix

В Мини Марица Изток работят 17 пепеломери-везни на Аналикс. Тe измерват он-лайн количеството и пепелното съдържание на въглищата, изкопавани от добивните багери и транспортирани от изходящите транспортьори. Чрез тази информация минните диспечери осъществяват он-лайн управление на качеството на добиваните и експедирани въглища.

Лентови пепеломери - везни в ТЕЦ

On-Belt Ash Analyzers and Scales in TPP - Analix

В по-големите български ТЕЦ работят 19 пепеломери-везни на Аналикс. Те измерват пепелното съдържание и количеството на въглищата и изчисляват влагата и калоричността им. Това позволява управление на качеството на въглищата, постъпващи в централата и подавани към котлите за изгаряне.

Системи за управление качеството на въглищата в мините и в ТЕЦ

Системи за управление качеството на въглищата в мините и в ТЕЦ - Analix

Системата за управление на качеството на въглищата (СУКВ) в ТЕЦ позволява подобряване на горивния процес и редуцира производствените разходи и вредните емисии.

Проектиране на радиационни защити

Проектиране на радиационни защити на уреди за технологичен контрол и медицински уредби за диогностика и терапия

Всички видове уреди за технологичен контрол - нивомери, плътномери, анализатори на пепел, везни и др.; хранилища за дефектоскопи.

Рентгенови и гама уредби за диагностика и терапия в медицината - CT, PET-CT, SPECT. Линейни ускорители и уредби за дълбока рентгенова терапия.

Циклотрони за производство на изотопи - F18, Tc99M, I124 и др.